Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych

Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych jest przedsięwzięciem, które angażuje wielu ludzi. To, co ich łączy, to pogląd, że opieka zdrowotna w Polsce potrzebuje skutecznych zmian. O skutecznej zmianie mówimy wtedy, kiedy jest trwała, przewidywalna i przynosi wymierne korzystne rezultaty. Jak rozpoznać skuteczną zmianę, jeszcze zanim ona nadejdzie? Czy można ją zaplanować? Pilotażowe przeglądy lekowe sprawiają, że każdego dnia jesteśmy coraz bliżej poznania odpowiedzi na te pytania.

Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych

Województw

Farmaceutów

Konsultacji

UCZESTNICY PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PRZEGLĄDÓW LEKOWYCH

Pilotaż Przeglądów Lekowych w Polsce

Głównym zadaniem Pilotażowego Programu Przeglądów Lekowych jest sprawdzenie, czy w aktualnym systemie opieki zdrowotnej jest miejsce na świadczenie opieki farmaceutycznej w postaci przeglądów lekowych. Co więcej, ten pilotaż idzie o krok dalej – wierząc, że odpowiedź brzmi „tak”, od razu zadajemy pytanie „jak?”. Dlatego jego celem jest również wypracowanie optymalnego modelu, procedur oraz standardów tego elementu opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego.
75 farmaceutów, ściśle wykwalifikowanych z zakresu prowadzenia przeglądów lekowych, uczestniczy w Programie, obejmującym prawie wszystkie województwa w kraju. Oprócz wykrywania rzeczywistych i potencjalnych problemów związanych z farmakoterapią oraz ich przyczyn, zajmują się edukacją pacjentów, w tym dotyczącą profilaktyki i zdrowego stylu życia. I skrupulatnie zbierają dane, aby już wkrótce móc powiedzieć: „właśnie taka zmiana będzie skuteczna”. A wtedy wdrożenie tych zmian stanie się rzeczywistością – tylko tym razem na zdecydowanie większą skalę.

Koordynatorzy i Eksperci Pilotażowego Programu Przeglądów Lekowych

„Pilotażowy program przeglądów lekowych służy wypracowaniu modelu przyszłej usługi, przyszłego świadczenia zdrowotnego, które ma zaistnieć w polskich aptekach. To jest próba stworzenia takiego produktu, którego jeszcze nigdy u nas nie było, który wyróżni Polskę i postawi ją w szeregu krajów o najwyższych standardach opieki zdrowotnej.”

Koordynator
Dr hab. n. med. Prof. UMP 
Agnieszka Neumann-Podczaska

„Jeśli będziemy mieli doskonale przygotowanych farmaceutów, nowe wytyczne edukacyjne dla tej grupy oraz narzędzia elektroniczne, które będą ich wspierały w podjęcie decyzji terapeutycznych i formalne organy nadzoru – to usługa przeglądu lekowego wymusi zacieśnienie kontaktu między pacjentem, lekarzem i farmaceutą.”

Koordynator pomocniczy
Dr n. farm.
Piotr Merks

„Farmaceuta musi przygotować konkretne rekomendacje dla pacjenta i dla lekarza. Komunikacja miedzy farmaceutą i pacjentem oraz między farmaceutą a lekarzem jest tym najważniejszym elementem, które spina i koncentruje tę edukację.”

Ekspert
Prof. dr hab. n. med.
Katarzyna Wieczorowska-Tobis